Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:21
-00:36:58
+00:36:40
5284 1710
K30 : 695
178 / 212
-00:21:41
+00:32:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii