Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:02
-00:31:17
+00:42:21
5799 2037
K30 : 817
196 / 212
-00:16:00
+00:38:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii