Anna Golonka

ciżemki nietoperza / Star Mind
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:54:05
-00:49:14
+00:24:24
2501 443
K30 : 187
2 2
78 / 210
-00:34:45
+00:15:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii