Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:05
-00:29:14
+00:44:24
5903 2103
K30 : 835
249 / 259
-00:11:23
+00:39:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii