Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:11:03
-00:37:12
+00:41:10
5732 4584
24 / 29
-00:06:43
+00:24:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii