Olivia Sawday

/ The British school of Warsaw
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:05:33
-00:37:46
+00:35:52
5175 1647
K30 : 673
1 776
157 / 191
-00:24:01
+00:29:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii