Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:16
-00:30:03
+00:43:35
5860 2078
K30 : 829
239 / 255
-00:19:14
+00:38:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii