Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:24
-00:37:55
+00:35:43
5154 1630
K30 : 668
244 / 273
-00:16:14
+00:32:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii