Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:50
-00:35:29
+00:38:09
5466 1816
K30 : 738
188 / 210
-00:21:00
+00:29:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii