Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:55
-00:35:24
+00:38:14
5478 1826
K30 : 744
188 / 212
-00:20:07
+00:34:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii