Anna Nijakowska

PGE Narodowy / PL2012+
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:01:07
-00:42:12
+00:31:26
4406 1214
K20 : 307
2 3
128 / 180
-00:39:15
+00:31:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii