Sylwia Lesner

/ Mondelez International
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:55:10
-00:48:09
+00:25:29
2798 532
K30 : 217
11 422
89 / 191
-00:34:24
+00:19:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii