Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:03
-00:38:16
+00:35:22
5099 1597
K30 : 656
172 / 212
-00:22:59
+00:31:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii