Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:13
-00:40:06
+00:33:32
4825 1450
K30 : 583
162 / 212
-00:24:49
+00:29:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii