Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:47:39
-00:55:40
+00:17:58
973 85
K30 : 35
48 / 273
-00:33:59
+00:14:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii