Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:13:39
-00:29:40
+00:43:58
5888 2095
K40 : 608
982
126 / 139
-00:19:44
+00:34:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii