Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:25
-00:37:54
+00:35:44
5156 1632
K30 : 669
156 / 191
-00:24:09
+00:29:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii