Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:04:16
-00:32:08
+00:32:45
2926 806
K35 : 154
394
99 / 132
-00:19:15
+00:29:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii