Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:00:55
-56:44:10
+00:21:46
328 94
K30 : 54
188
17 / 40
-00:26:45
+00:11:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii