Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:53
-00:36:26
+00:37:12
5350 3604
M20 : 640
110 / 131
-00:12:50
+00:27:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii