Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:15:20
-00:27:59
+00:45:39
5951 2131
K40 : 619
1005
130 / 139
-00:18:03
+00:36:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii