Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:38
-00:40:41
+00:32:57
4713 1391
K30 : 556
153 / 212
-00:25:24
+00:28:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii