Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:40
-00:35:39
+00:37:59
5443 1803
K30 : 732
168 / 191
-00:21:54
+00:31:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii