Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:20:53
-00:22:26
+00:51:12
6102 2232
K30 : 881
208 / 212
-00:07:09
+00:47:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii