Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:09
-00:40:10
+00:33:28
4813 1441
K30 : 579
212 / 250
-00:19:22
+00:33:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii