Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:19:59
-00:28:16
+00:50:06
6362 1485
170 / 179
-00:22:39
+00:39:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii