Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:04
-00:34:15
+00:39:23
5577 1884
K30 : 760
260 / 273
-00:12:34
+00:35:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii