Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:08
-00:40:11
+00:33:27
4808 1437
K30 : 577
196 / 259
-00:22:20
+00:28:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii