Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:41
-56:31:24
+00:34:32
600 254
K30 : 126
31 / 40
-00:13:59
+00:23:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii