Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:32
-00:33:47
+00:39:51
5626 1919
K30 : 773
234 / 259
-00:15:56
+00:35:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii