Julia Wilczyńska

PSP nr 4 w Pułtusku
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
00:23:27
-00:21:10
+00:05:44
24 24
K16 : 4
1
1 / 5
-00:12:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii