Natalia Markiewicz

PSP nr 4 w Pułtusku / PSP nr 4 w Pułtusku
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:32:15
-00:12:22
+00:14:32
380 380
K16 : 19
2 1
3 / 5
-00:04:04
+00:08:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii