Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:00
-00:38:19
+00:35:19
5089 1592
K30 : 654
212 / 244
-00:23:58
+00:32:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii