Aleksandra Gołdys

EMPLOYER / Uniwersytet Warszawski
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:26:09
-00:18:28
+00:08:26
96 96
K30 : 36
1 1
8 / 33
-00:18:14
+00:01:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii