Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:35
-00:40:44
+00:32:54
4703 1388
K40 : 404
202 / 265
-00:32:09
+00:25:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii