Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:13
-00:33:35
+00:35:19
5483 1678
K20 : 397
171 / 206
-00:24:20
+00:32:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii