Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:05:01
-00:34:47
+00:34:07
5261 1548
K20 : 371
3
146 / 171
-00:19:51
+00:29:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii