Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:58
-00:36:50
+00:32:04
4853 1326
K30 : 594
195 / 262
-00:27:28
+00:26:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii