Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:34
-00:27:14
+00:41:40
6185 2103
K20 : 497
161 / 171
-00:12:18
+00:36:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii