Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:14:01
-00:34:14
+00:44:08
6023 4734
167 / 179
-00:28:37
+00:33:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii