Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:38
-00:36:10
+00:32:44
5008 1412
K20 : 339
139 / 171
-00:21:14
+00:27:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii