Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:26
-00:33:22
+00:35:32
5512 1697
K20 : 403
172 / 206
-00:24:07
+00:32:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii