Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:54:13
-00:54:02
+00:24:20
2247 2052
32 / 85
-00:32:12
+00:17:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii