Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:10
-00:30:09
+00:43:29
5853 2075
K30 : 827
236 / 244
-00:15:48
+00:40:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii