Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:13
-00:30:06
+00:43:32
5856 2076
K30 : 828
183 / 191
-00:16:21
+00:37:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii