Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:54
-00:35:25
+00:38:13
5475 1823
K30 : 742
227 / 244
-00:21:04
+00:34:55
01:17:24
-00:22:24
+00:46:30
6474 2296
K30 : 995
282 / 290
-00:09:55
+00:44:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii