Liying Zhang

The Dragon
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:57:19
-00:42:29
+00:26:25
3418 674
K30 : 299
1
159 / 290
-00:30:00
+00:23:57
01:28:49
-00:21:13
+00:58:07
7412 2766
K30 : 1270
2
334 / 335
-00:00:34
+00:54:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii