Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:18
-00:40:44
+00:38:36
6632 2221
K30 : 1022
285 / 327
-00:33:21
+00:35:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii