Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:23
-00:47:39
+00:31:41
5444 1524
K20 : 418
134 / 181
-00:31:02
+00:30:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii