Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:42:12
-01:07:50
+00:11:30
260 248
2 / 6
-00:24:24
+00:02:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii